Darmowy kurs Agile & Scrum

Każdego tygodnia otrzymasz maksymalnie 2 lekcje.

Każda lekcja – to 5 minut Scrum’a

Poruszane tematy

 -> budowanie zespołu
 -> narzędzia Scrum Mastera
 -> komunikacja
 -> rozwiązywanie problemów
 -> teoria Scrum’a

Lekcja 1: Scrum jest jak latanie...

Jestem praktykiem biznesu, mam ponad 19 lat doświadczenia w branży IT, brałem udział w ponad 10 startupach – od webmastera do prezesa firmy oraz inwestora. Przeszedłem przez wiele branż: badawcza, analityczna, programistyczna, marketingowa, reklamowa – wszędzie obecne były dysfunkcje zespołowe, ukryte błędy.

Zasady Scrum i wartości Agile – według mnie są jasną i pewną drogą do zbudowania skutecznego i efektywnego zespołu. Dlatego też stworzyłem platformę elearningową Agile&Scrum.

Zapraszam do kursu Scrum24.pl
Mateusz Żeromski

Moje projekty #scrum

Marka szkoleniowa.

Kurs online Agile & Scrum

System zarządzania dla organizacji 

Meetup 

Książka. Premiera XI 2019

Prowadzenie profilu

Pierwsza Polska platforma e-learning Scrum!